facebook
02-245-4244   Contact@bpmuscle.com
บริการ

แจ้งเคลมสินค้า

Fields with * are required.

ตัวอย่างเลขที่ใบเสนอราคา
*สามารถเลือกได้หลายรูป
ข้อกำหนดในการเคลมสินค้า
นโยบายการคืนสินค้าของ บีพี มัสเซิล เป็นอย่างไร?

สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์www.bpmuscle.comได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย "BP 100% satisfaction Guaranteed"

คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14วัน นับแต่วันออกบิลใบเสร็จ

*รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า :

- หลักฐานการซื้อขาย (ใบเสร็จของบีพี มัสเซิล) ที่แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
- จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
- ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า ช่องทางการแจ้ง Email : Contact@bpmuscle.com หรือ ที่www.bpmuscle.comในส่วนของ ‘’แจ้งเคลมสินค้า’’

คุณสามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง :

- สินค้าได้รับความชำรุดเสียหายหรือผิดปกติ
- ได้รับสินค้าผิดไปจากที่คุณสั่งซื้อตามบิลใบเสร็จ
- สินค้าบางส่วนสูญหาย
- สั่งซื้อผิด

เงือนไขสำหรับการคืนสินค้า:

- ต้องมีหลักฐานชัดเจน เช่น ใบเสร็จของบีพี มัสเซิล หรือ หลักฐานทางอีเมลจากการสั่งซื้อผ่านเวปไซต์ www.bpmuscle.com
- สินค้าจะต้องสมบูรณ์ไม่มีการแกะหรือทำให้เกิดการเสียหายไปจากเดิม
*ในกรณีการคืนสินค้าที่ได้รับความชำรุดเสียหายหรือผิดปกติให้ถ่ายรูปสินค้าที่ชำรุดและกรอกรายละเอียดของการชำรุดพร้อมทั้งแนบใบเสร็จของบีพี มัสเซิล ส่งมาที่Contact@bpmuscle.comพร้อมทั้งเก็บสินค้านั้นเพื่อรอการติดต่อกลับจาก บีพี มัสเซิล ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในกรณีทางเจ้าหน้าที่ให้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ให้ลูกค้าส่งสินค้ามาที่ บริษัท บีพี มัสเซิล จำกัด เลขที่ 22 ซ.โรงเรียนราชประสงค์ เขตดินแดง ถนนดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400
- ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่(สั่งซื้อผิด) ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการ เปลี่ยนแปลงใดใดต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทบีพี มัสเซิลนำส่งต่อผู้ซื้อ บริษัทบีพี มัสเซิลจะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า ในกรณีนี้ลูกค้าต้องชำระเงินให้ทางบริษัทบีพี มัสเซิลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่ง
*การส่งคืนเช่นนี้ทางบริษัทบีพี มัสเซิลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเป็นรูปแบบจ้างบริษัทขนส่งเอกชนเท่านั้น เช่น Kerry express , Thai post , Nim express (เรียกเก็บตามบิลใบเสร็จ)
- ใน3กรณีนี้ 1.สินค้าได้รับความชำรุดเสียหายหรือผิดปกติ 2.ได้รับสินค้าผิดไปจากที่คุณสั่งซื้อตามบิลใบเสร็จ 3.สินค้าบางส่วนสูญหาย 3กรณีนี้ลูกค้าสามารถแจ้งได้ที่ "แจ้งเคลมสินค้า" จะอยู่ด้านล่างขวามือของเว็ปไซต์ แล้วรอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาดำเนินการ1-3วันทำการ *เวลาดังกล่าวไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การขอคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า:

คุณสามารถเลือกที่จะได้รับการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้
*เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คุณสามารถคืนสินค้าหลังจากผ่านไป14 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จออกให้ได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถคืนสินค้าหลังจากผ่านไป 14 วัน ได้ในทุกๆกรณี

บริษัท บีพี มัสเซิลชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของสินค้าที่คุณส่งคืนหรือไม่?

ถ้าคุณได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายหรือได้รับสินค้าผิดหรือสินค้าบางส่วนสูญหาย เรายินดีคืนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งต่างๆ โปรดเก็บหลักฐานของบริษัทจัดส่งที่ท่านใช้บริการไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บเงินกับทาง บีพี มัสเซิล

คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่คุณส่งคืนได้อย่างไร?

คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าคุณได้ด้วยการใช้หมายเลขติดตามสินค้าที่คุณได้รับจากไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งที่ร่วมงานกับเรา
คุณสามารถติดตามสินค้าของคุณได้ที่ http://bpmuscle.com/Check-Availability.html หรือ ติดต่อ 02-2454244 กด2

กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าใช้เวลานานแค่ไหน?

หลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้วกระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าจะถูกดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจจะมีระยะเวลาในการประเมินคุณภาพที่ยาวนานเกิน 7 วัน

คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อไร?

ขั้นตอนการคืนเงิน เมื่อทางฝ่ายตรวจสอบสินค้าได้มีมติให้มีการคืนเงินแล้ว ทางฝ่ายตรวจสอบจะแจ้งไปยังฝ่ายบัญชีให้มีการโอนเงินคืนให้ลูกค้าไปยังเบอร์บัญชีธนาคารที่ลูกค้าร้องขอ คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 4-7วันทำการ นับแต่วันที่ฝ่ายตรวจสอบมีมติเป็นที่เรียบร้อย

คุณจะได้รับสินค้าที่เปลี่ยนเมื่อไหร่?

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เมื่อทางฝ่ายตรวจสอบสินค้าได้มีมติให้มีการเปลี่ยนสินค้าแล้ว ทางฝ่ายตรวจสอบจะแจ้งไปยังฝ่ายแอดมินเพื่อให้มีการเปิดบิลหลังจากนั้นระบบจะทำการแจ้งไปยังฝ่ายจัดส่งสินค้า ดังนั้นลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3วันทำการ นับแต่วันที่ฝ่ายตรวจสอบมีมติเป็นที่เรียบร้อย
*เวลาดังกล่าวไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในกรณีลูกค้ามีข้อสงสัยใดใดกรุณาสอบถามมายังเราผ่านช่องทาง ‘’ติดต่อเรา’’ จะอยู่ด้านล่างขวามือของเว็ปไซต์ เพราะ บีพี มัสเซิล เป็นมากกว่าการให้บริการด้านอาหารเสริมและอุปกรณ์กีฬาครบวงจร เรายังคำนึงถึงความพอใจสูงสุดที่ลูกค้าควรจะได้รับ

บริษัท บีพี มัสเซิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขนโยบายการคืนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PRODUCT ADDED TO CART