ขยายกล้ามเนื้อ

การขยายกล้ามเนื้อโดยทางลัด มักจะพบบ่อยครั้งกับนักเพาะกายอาชีพหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านอาหารเสริมเฉพาะ
     หมวดนี้ คุณจะพบกับทางลัดของการได้มาซึ่งกล้ามเนื้อที่หนาและคมชัด.