ซ่อมแซม ฟื้นฟู

หมวดที่คุณจะได้รุ้สึกถึงการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพและลดหรือรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อส่งเสริมการเล่นเวทของคุณให้มีสมาธิมากขึ้น