อะมิโนเเอซิด

The building blocks of muscle. หมวดนี้คุณจะค้นพบความแตกต่างของ อะมิโนต่างชนิดกันจากกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ บรานช์ เชน อะมิโนเแอซิด(BCAA) อะมิโนแอซิดประภทเปปไทด์ ซึ่งออกมาในรูปแบบของชนิดเม็ดและรูปแบบผง