ลดไขมัน

หมวดนี้คุณจะได้พบกับระบบการลดไขมันซึ่งเราเรียกว่า Diuretics, Lipotropics, Thermogenics, Metabolics ทั้ง 4 อย่างนี้เป็นระบบที่นักกีฬาทุกคนใฝ่หา
โดยทั่วไปแล้วนักเพาะกายให้ความสำคัญกับสองสิ่งหลักคือ
1. การสร้างกล้ามเนื้อ
2. การลดไขมัน