facebook
02-245-4244   Contact@bpmuscle.com
ควรฝึกเซ็ตละกี่ครั้ง?

ควรฝึกเซ็ตละกี่ครั้ง? 

1. โดยหลักการทั่วไปมีอยู่ว่า การใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักพอที่ทำให้ผู้ฝึกเคลื่อนไหวท่าฝึกได้สูงสุดเซ็ตละ 6-8 ครั้ง สามารถสร้างกล้ามเนื้อให้มีขนาดเพิ่มขึ้น 

2. ใช้อุปกรณ์ฝึกที่มีน้ำหนักมากจนสามารถฝึกได้เต็มที่เซ็ตละ 4 ครั้ง ทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากแต่ขนาดของกล้ามเนื้อไม่เปลี่ยนแปลง 

3. ใช้อุปกรณ์ฝึกน้ำหนักปานกลางที่สามารถฝึกได้สูงสุด เซ็ตละ 10-12 ครั้ง กล้ามเนื้อมีรูปร่างสวยงาม

4. ใช้อุปกรณ์ฝึกน้ำหนักเบาที่สามารถฝึกได้สูงสุด เซ็ตละ 15-20 ครั้ง กล้ามเนื้อคมชัด

5. ใช้อุปกรณ์ฝึกที่มีน้ำหนักเบาจนกระทั่งฝึกสามารถฝึกได้มากกว่าเซ็ตละ 20 ครั้งกล้ามเนื้อบอบบาง

อย่างไรก็ดีกล้ามเนื้อแต่ละแห่งมีการตอบสนองต่อการฝึกแตกต่างกันกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายตั้งแต่เอวขึ้นไปมักตอบสนองต่อการฝึกได้ดีเมื่อฝึกเซ็ตละ 5-8 ครั้ง และ 8-12 ครั้ง ส่วนต้นขานั้นตอบสนองต่อการฝึกได้ดีเมื่อฝึกเซ็ตละ 10-15 ครั้ง ส่วนน่องควรฝึกเซ็ตละ 15-25 ครั้ง จึงจะได้ผลที่ดียิ่งขึ้น สำหรับกล้ามเนื้อหน้าท้องสามารถฝึกได้ตั้งแต่ 25-100 ครั้งขึ้นไป

บทความโดย : Por BP medical โดยเรียบเรียจากFlex Magazine

PRODUCT ADDED TO CART