facebook
02-245-4244   Contact@bpmuscle.com
ความสำคัญของอาหารเสริมหลังซ้อม

ความสำคัญของอาหารเสริมหลังซ้อม

 

องค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาร่างกายโดยใช้การออกกำลังกายแบบฝึกด้วยน้ำหนักนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1.การซ้อม 2.การพักผ่อน 3.อาหาร
  
โดยตามทฤษฎีแล้ว เป็นที่ทราบกันว่า การซ้อม คือ การใช้กล้ามเนื้อให้เกินกว่าขีดเดิมที่จะรับไหว โดยไม่ใช่ในทางบาดเจ็บ แต่เป็นการรับภาระงานที่มากขึ้น ทำให้ร่างกายต้องปรับตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆสามารถรับภาระงานนั้นได้ ซึ่งการซ้อมก็คือการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก ดั้งนั้นผลที่ตามมา คือ เกิดกระบวนการย่อยสลาย (Catabolism) ในร่างกาย เริ่มตั้งแต่การย่อยสลายระบบพลังงาน จาก แป้ง น้ำตาล ไขมัน เพื่อใช้เป็นพลังงาน รวมทั้งกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งด้วยที่จะต้องถูกย่อยสลายเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับการสร้างกล้ามเนื้อที่ต้องพยายามเก็บสะสมโปรตีน และ พลังงานเอาไว้ (Anabolism) แต่ในเมื่อการฝึกนั้นจำเป็นต่อการกระตุ้นการเติบโต และ พัฒนาของกล้ามเนื้อ ดังนั้น จึงเกิดทฤษฎี ?การฝึกให้หนักที่สุด ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด? ขึ้น เพื่อที่ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างพอเพียงโดยการที่เสี่ยงต่อการสูญเสียน้อยที่สุด และ หลังจากการฝึกหนักที่ร่างกายเสียพลังงานไปมาก จึงทำให้เกิดช่วงโอกาสของเวลาที่เปิดที่สุดในการ ฟื้นฟูพลังงานที่เสียไป ยับยั้งกระบวนการย่อยสลาย และ เสริมโปรตีนให้กับกล้ามเนื้อ ซึ่งถูกเรียกกันในหลายๆชื่อ เช่น Window of opportunity, Golden time และ อื่นๆ แต่จริงๆแล้ว ช่วงเวลานั้นคือช่วง 30นาที หลังจากฝึกซ้อมเสร็จนั่นเองทำไมต้องเป็นช่วงนี้เพราะหลังจากการฝึกซ้อม ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ (พลังงานแป้งที่เก็บในกล้ามเนื้อ) ได้ถูกใช้ไปมาก และ เป็นช่วงที่ร่างกายขาดพลังงาน ทำให้กระบวนการร่างกายตอบสนองต่อการกักเก็บสารอาหารได้มากกว่าปกติ จะสังเกตได้ง่ายๆ หลังจากออกกำลังกายหนักจะรู้สึกหิว หรือไม่ก็อยากของหวาน นั่นเองเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดเพื่อยับยั้งกระบวนการย่อยสลาย และ เติมเต็มสารอาหารให้กับกล้ามเนื้อและร่างกาย    
     
อะไรคืออาหารที่ดีที่สุดในช่วงนี้อาหารเสริมที่เหมาะที่สุดในช่วงนี้ คือสารอาหารที่ดูดซึมและนำไปใช้ได้เร็ว ซึ่งก็คือ เวย์โปรตีน และ กลูโคส หรือ มอลโตเด็กตริน เพราะเวย์โปรตีนเป็นโปรตีนที่ดูดซึมได้เร็วที่สุด ส่วนกลูโคส หรือ มอลโตเด็กตริน เป็นน้ำตาลที่ดูดซึมได้เร็วที่สุดเช่นกัน รวมทั้งในช่วงนี้ อาหารเสริมพวก Creatine, BCAA , Glutamine ก็สำคัญในการยับยั้งการสูญเสียกล้ามเนื้อให้เร็วที่สุด และ การกิน Creatine หลังซ้อมมีแนวโน้มที่จะช่วยเติมไกลโคเจนกลับให้กล้ามเนื้อได้มากกว่าเดิมด้วย ทำให้กล้ามเนื้อสมบูรณ์ แน่น และพัฒนาขนาดได้       

 

กินอะไรเท่าไรดีมื้อหลังซ้อมไม่เกิน30นาที (ไม่รวมCardio)

1. โปรตีนจากเวย์โปรตีนเป็น 0.5g/น้ำหนักตัวเป็น กก.
2. น้ำตาล จากกลูโคส และ/หรือ มอลโตเด็กตริน เป็น 1g/น้ำหนักตัวเป็น กก.
3. ครีเอทีน ประมาณ 3-7g
4. BCAA ประมาณ 5g
5. น้ำ +600ml ควรเป็นน้ำเปล่าไม่ควรเป็นนม เพราะนมชลอกระบวนการดูดซึมให้ช้าลง
6. วิตามินก็สำคัญเช่นกันในช่วงที่ร่างกายเปิดรับอาหารนี้ หลักๆ ได้แก่ วิตามิน  A  B-complex C E
7. Glutamine ประมาณ 5g

ถ้าคุณลองนำสูตรนี้ไปปรับใช้ ผมมั่นใจใน1เดือนเห็นผลชัวร์!

PRODUCT ADDED TO CART